واحد توانمندسازی

ایجاد شده در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۲۵:۲۰ قبل از ظهر

   معرفی واحد توانمندسازی

​ واحد توانمندسازي پژوهشي و آموزشی با هدف زمينه سازي به منظور آموزش مهارتهاي پژوهشي در بين جامعه هدف خود که شامل اعضاي هيات علمي، دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه مي باشند ايجاد شده است.

اهداف واحد توانمندسازي پژوهشي عبارتند از :

  1. برنامه ريزي بمنظور توسعه مهارتهاي پژوهشي
  2.  نیازسنجي دوره هاي آموزشي مرتبط با پژوهش
  3. برگزاري کارگاه هاي آموزشي مرتبط با پژوهش
  4.  توليد محتواي آموزشي مرتبط با پژوهش
  5.  ارائه خدمات مشاوره اي در حوزه هاي پژوهشي
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس