کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
انتشارات
آزمایشگاه جامع تحقیقات
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
26 December 2023 02:11:13 PM

کارگاه " آشنایی با منابع اطلاعاتی و شیوه جستجوی علمی در تاریخ 2 دی ماه 1402 و در سالن آموزش الکترونیک برگزار گردید و مدرس محترم کارگاه جناب آقای دکترعلیرضا عطاردی، دکترای کتابداری پزشکی بودند و به معرفی سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی و روش های جستجو را بیان کردند.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
بازدید دانش آموزان متوسطه اول شهرستان بجستان از واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
Monday 26 th February 2024
جوانی جمعیت4
Monday 22 nd January 2024
جوانی جمعیت3
Monday 22 nd January 2024
جوانی جمعیت2
Monday 22 nd January 2024
جوانی جمعیت1
Monday 22 nd January 2024
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس