کارگاه توانمندسازی کتابداران کتابخانه دانشگاه برگزار گردید.

انتشار محتوا: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۰۴:۰۰ بعد از ظهر
اولین کارگاه توانمندسازی کتابداران کتابخانه های مرکزی و تابعه دانشگاه به صورت مجازی و با حضور مدیر اطلاع رسانی دانشگاه و کتابداران کتابخانه های مرکزی و تابعه دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه زمینه آموزش و آشنایی کتابداران با نرم افزار آذرسا نسخه 5 فراهم گردید و مدیر پشتیبانی شرکت پارس آذرخش جهت آموزش و بحث و تبادل نظر با کتابداران حضور داشتند.

اولین کارگاه توانمندسازی کتابداران کتابخانه های مرکزی و تابعه دانشگاه به صورت مجازی و با حضور مدیر اطلاع رسانی و منابع علمی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه و کتابداران کتابخانه های مرکزی و تابعه دانشگاه برگزار گردید.در این کارگاه که با هدف توانمند سازی کتابداران کتابخانه های دانشگاه برگزار گردید زمینه آموزش و آشنایی کتابداران با نرم افزار آذرسا نسخه 5 فراهم گردید در این کارگاه مدیر پشتیبانی شرکت پارس آذرخش جهت آموزش و بحث و تبادل نظر با کتابداران حضور داشتند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس