ارتباط با دانشگاه

حوزه ریاست:
ستاد مرکزی دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir
معاونت آموزشی:
آدرس: خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تلفن تماس: 05157223028 و 05157225027
فکس: 05157223814
پست الکترونیک: m_amoozeshi@gmu.ac.ir
معاونت دانشجویی فرهنگی:
آدرس: خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تلفن تماس: 05157223028 و 05157225027
فکس: 05157223814
پست الکترونیک: daneshjoee@gmu.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری:
آدرس: خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تلفن تماس: 05157223028 و 05157225027
فکس: 05157223814
پست الکترونیک: Research@gmu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/31
تعداد بازدید:
25953
Powered by DorsaPortal